İstanbul Boğazı’nda Transit Gemilerin Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi ve İyileştirilmesi


Creative Commons License

BAŞARANER A. M., Yücel M. A., Özmen Ç.

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, no.2011, pp.75-79, 2011 (Peer-Reviewed Journal)