TENİN BEDENLE, BEDENİN MEKANLA ve MEKANIN YERLE ZARFLANMASI


Yılmaz E.

7. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.120-121

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-121

Abstract

The ontological skin in the 'place' where existence is associated is the envelope of the body. The place, which is the 'place' in the dwelling, has become spatial as a result of the envelope of the living subject-person-. Likewise, the sensual perception of the space comes from wrapping and enveloping the body. When skin and body dualism are considered, similar connotations are observed in the contextual relationship of the architectural space with the place (topography).'Place' is the physically at least one surface of the architectural shell that forms the space inside and outside. Semantically, when space and space are bound and / or connect by an architectural shell, they acquire conceptual dimension and surround each other. The context of the body's opening to the world - belonging to the place, 121 being in the world - and the contact of the architectural shell with the place constitutes the structure of the binary balance established in this study.In this, where dualities are discussed together, in addition to the comparison method, it is aimed to create concrete intervals with various samples and new queries are brought into the scope of the study.

Varoluşun ilişkilendirildiği -yer‘de bulunan ontolojik ten, bedenin zarfıdır. Mesken tutulan -yer‘ olan mekan ise yaşantılayan öznenin bedeninin zarflaması sonucu mekansallaşmıştır. Aynı şekilde mekânın tensel algısı da bedeni sarmalamasından ve zarflamasından ileri gelmektedir. Ten ve beden düalizmi ele alındığında mimari mekanın yer (topografya) ile kurduğu bağlamsal ilişkide de benzer çağrışımlar gözlemlenmektedir. -Yer‘ içte ve dışta olmak üzere mekanı oluturan mimari kabuğun fiziksel olarak en az bir yüzeyinin kendisidir. Anlamsal olarak ise yer ve mekan ‗mimari kabuk ile sınırlandırıldığında ve/veya bağlandığında kavramsal boyutluluk kazanır ve birbirlerini çepeçevrelerler. Bedenin dünyaya açılma – yere ait olma, dünyada olmak hali – ile mimari kabuğun yer ile temasındaki bağlam bu çalışmada kurulan ikili dengenin strüktürünü oluşturmaktadır. İkililiklerin birlikte ele alındığı bu çalışmada karşılaştırma yönteminin yanı sıra çeşitli örneklemlerle somut aralıklar yaratılması hedeflenerek çalışmanın kapsamına yeni sorgulamalar getirilmektedir.