The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria


Creative Commons License

Qurbanov A. İ. , Attar A.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.64, no.2, pp.14-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 64 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.14-20

Abstract

AMAÇ: Bu araştırmada farklı konsantrasyonlardaki antioksidanların (askorbik asit, emok-sipin, tokoferol asetat ve iyonol); bakterilerin antibiyotik hassasiyeti üzerine etkisi çalışılmıştır.
YÖNTEMLER: Solunum tipleri farklı olan bakterilerden aerob olarak Pseudomonas aeruginosa ve fakültatif anaerob olarak Escherichia coli kullanılmış; mikroorganizmaların antibiyotik hassasiyeti Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) olarak dilüsyon testi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Değişik konsantrasyonlardaki antioksidanlar P.aeruginosa'nın polimiksin ve streptomisine duyarlılığını artırırken, E.coli'nin duyarlılığını azaltmıştır.
SONUÇ: Antibiyotik duyarlılığına antioksidanların etkisi bakterinin solunum tipine dayanmaktadır.