Bakterilerin Antibiyotiklere Duyarlılığına Antioksidanların Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Qurbanov A. İ. , Attar A.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.64, sa.2, ss.14-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 64 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.14-20

Özet

AMAÇ: Bu araştırmada farklı konsantrasyonlardaki antioksidanların (askorbik asit, emok-sipin, tokoferol asetat ve iyonol); bakterilerin antibiyotik hassasiyeti üzerine etkisi çalışılmıştır.
YÖNTEMLER: Solunum tipleri farklı olan bakterilerden aerob olarak Pseudomonas aeruginosa ve fakültatif anaerob olarak Escherichia coli kullanılmış; mikroorganizmaların antibiyotik hassasiyeti Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) olarak dilüsyon testi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Değişik konsantrasyonlardaki antioksidanlar P.aeruginosa'nın polimiksin ve streptomisine duyarlılığını artırırken, E.coli'nin duyarlılığını azaltmıştır.
SONUÇ: Antibiyotik duyarlılığına antioksidanların etkisi bakterinin solunum tipine dayanmaktadır.