The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria


Creative Commons License

Qurbanov A. İ., Attar A.

TURK HIJIYEN VE DENEYSEL BIYOLOJI DERGISI. TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, vol.64, no.2, pp.14-20, 2007 (Scopus)

Abstract

AMAÇ: Bu araştırmada farklı konsantrasyonlardaki antioksidanların (askorbik asit, emok-sipin, tokoferol asetat ve iyonol); bakterilerin antibiyotik hassasiyeti üzerine etkisi çalışılmıştır.
YÖNTEMLER: Solunum tipleri farklı olan bakterilerden aerob olarak Pseudomonas aeruginosa ve fakültatif anaerob olarak Escherichia coli kullanılmış; mikroorganizmaların antibiyotik hassasiyeti Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) olarak dilüsyon testi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Değişik konsantrasyonlardaki antioksidanlar P.aeruginosa'nın polimiksin ve streptomisine duyarlılığını artırırken, E.coli'nin duyarlılığını azaltmıştır.
SONUÇ: Antibiyotik duyarlılığına antioksidanların etkisi bakterinin solunum tipine dayanmaktadır.