A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey


İşcan P. K., Akbulut M. T.

Kent Akademisi, vol.12, no.4, pp.846-859, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Kent Akademisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.846-859
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

It is observed in today’s cities; a new architectural structure type is arising. These buildings contain various functions like residence, entertainment, office, school, hotel, shopping, health, culture and art. According to features of the combined functions and intensities, in urban and architectural aspects, these buildings are identified as shopping malls, residences, shopping and living complexes, mix-used buildings, gated communities and cultural complexes. Alex de Jong and Marc Schuilenburg who are academicians in philosophy and information technologies subjects referred to these structures as “urban container” for the first time. In this article, which is based on the thesis study, it is aimed to examine the Urban Container term in the architectural aspects and by reviewing structure typology examples in the world, which are called Urban Containers, to observe and classify its development process in Turkey.

Günümüz kentlerinde, kente ilişkin birçok işlevi bir arada kullanıcılarına sunan yeni yapı tiplerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yapılar, konut, eğlence, ofis, okul, otel, alışveriş, sağlık, kültür, sanat gibi çok sayıda işlevi bir arada bünyelerinde barındırmaktadırlar. Şehircilik ve mimarlık ortamında bu yapılar bir araya gelen işlevlerin özelliklerine ve yoğunluklarına göre alışveriş merkezi, rezidans, alışveriş-yaşam kompleksi, karma kullanımlı yapı, kapalı site/yerleşim, kültür kompleksi gibi kavramlarla ifade edilmektedirler. Dünya’da ilk olarak felsefeci ve bilişimci iki akademisyen John ve Schuilenburg tarafından birçok işlevi bünyesinde barındıran bu yapılar “Kentsel Konteyner” olarak nitelendirilmiştir. Tez çalışmasına dayanılarak oluşturulan bu makale kapsamında literatüre giren “Kentsel Konteyner” kavramının mimari bakış açısından irdelenmesine ve “Kentsel Konteyner” olarak nitelendirilen yapı tipolojilerinin dünya örnekleri üzerinden değerlendirilerek Türkiye ölçeğinde gelişiminin izlenmesine ve sınıflandırılmasına çalışılmıştır.