Erkek ve Kadın Yüzünü Ayırt Etmede Özellik Çıkarımı ve Özellik Seçimi Yöntemlerinin Kullanılması


Kaymakcioglu U., KURT Z.

Sinyal İşleme Uygulamaları (SİU), 01 Nisan 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri