Modeling of Uniaxial and Biaxial Ratcheting


ÇOLAK ÇAKIR Ö. Ü.

Proceedings of the 9th International Symposium on Plasticity, 01 Ocak 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri