Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile Sentez Edilmiş Poli(ter-Butilakrilat-b-Metil Metakrilat) Kopolimerlerinin İkinci Dereceden Termal Geçişlerinin Gaz Kromotografi ile Belirlenmesi


Erdoğan T., Şakar Daşdan D. , Hızal G., Tunca Ü., Cankurtaran Ö. , Karaman Yılmaz F.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.1089

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1089