Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile Sentez Edilmiş Poli(ter-Butilakrilat-b-Metil Metakrilat) Kopolimerlerinin İkinci Dereceden Termal Geçişlerinin Gaz Kromotografi ile Belirlenmesi


Erdoğan T., Şakar Daşdan D., Hızal G., Tunca Ü., Cankurtaran Ö., Karaman Yılmaz F.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.1089

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1089
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes