Geri kazanılabilir katı atıkların kaynakta ayrılması işlemine hane halkı yaklaşımının Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerinde araştırılması


APAYDIN Ö., Yağcı A., Civelek A.

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,, vol.3, no.1, pp.17-26, 2011 (Peer-Reviewed Journal)