Twin-Membrane Üre Seçici Biyosensör


Çubuk O., IŞILDAK İ.

XV. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Ocak 2001