Çeviri Sanat mı, Bilim mi? Disiplinler Arası İlişkiler Bağlamında Çeviribilim, Dilbilim, Deyişbilim ve Yorumbilim Etkileşimi


KARADAĞ A. B.

VII. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 01 Mayıs 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri