Experimental ground source heat pump system to investigate heat transfer in soil


DEMİR H. , ATAYILMAZ Ş. Ö. , AĞRA Ö.

World Renewable Energy Congress, 1 - 02 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri