5-Dodesiloksi-2-[[[4-(S)(2-Metilbutoksi)Fenil]Imino]Metil]Fenol Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi


Coşkun S., Yörür Göreci Ç., Şakar Daşdan D., Bilgin Eran B., Cankurtaran Ö.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Turkey, 30 September 2005, pp.678

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.678
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes