5-Dodesiloksi-2-[[[4-(S)(2-Metilbutoksi)Fenil]Imino]Metil]Fenol Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi


Coşkun S., Yörür Göreci Ç. , Şakar Daşdan D. , Bilgin Eran B. , Cankurtaran Ö.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül 2005, ss.678

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.678