Non-thermal Processing Alternatives for the effective elimination of E. coli 0157:H7 in apple cider


BAŞARAN AKGÜL N. , Churey J., Worobo R.

IAFP Annual Meeting, 01 Ağustos 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri