Reinterpreting Emil Cioran in Baudrillard’s Simulation Universe


Günay İ. E.

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.22, pp.160-178, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 22
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.20304/humanitas.1314915
  • Journal Name: Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.160-178
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to show that the criticism of Cioran about human existence and the meaninglessness of life can belong to the simulation universe. His opposition to order, evaluations against the meaninglessness of life, freedom, and the relationship between birth and death will be re-examined in the simulation universe with a qualitative approach and document analysis method. Thus, it will be shown that the criticisms of Cioran are actually related to the transformations in the simulation universe and can be used in the simulation universe critique. In this context, firstly, the outlines of the simulation universe will be revealed. Afterwards, critical evaluations of Cioran about order, meaninglessness, freedom, birth, and death will be presented and in the conclusion part, it will be tried to show how and from which perspective criticisms of Cioran are valid in the simulation universe or that his criticisms are actually criticism about simulation universe.

Bu çalışmanın amacı Cioran’ın insanın varoluşu ve yaşamın anlamsızlığıyla ilgili eleştirilerinin simülasyon evrenine ait olabileceğini analiz etmektir. Her şeyin göstergeye dönüşerek yeniden üretildiği simülasyon evreninde Cioran’ın düzene olan karşıtlığı, yaşamın anlamsızlığına karşı değerlendirmeleri, özgürlük ve doğum ile ölüm ilişkisine yaklaşımı simülasyon evreninde başka bir deyişle tüketim düzeninde nitel bir yaklaşımla ve doküman analizi yöntemiyle yeniden incelenecektir. Böylece Cioran’ın eleştirilerinin aslında simülasyon evreninde her şeyin simülakra dönüşümüyle ilintili olduğu ve simülasyon evreni eleştirisinde kullanılabileceği sorgulanabilecektir. Bu bağlamda önce Baudrillard’ın simülasyon evreninin ana hatları sonrasında Cioran’ın düzen, anlamsızlık, özgürlük, doğum ve ölüm ile ilgili eleştirel değerlendirmeleri ortaya konacaktır ve sonuç bölümünde Cioran’ın eleştirilerinin sümülasyon evreninde nasıl ve hangi perspektiften geçerli olduğu veya Cioran’ın eleştirilerinin aslında simülasyon evreni eleştirisi olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.