Human Trafficking in the Context of International Relations and International Migration


Creative Commons License

Memişoğlu F.

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.15, no.30, pp.239-287, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uluslararası boyutta insan ticareti, dünya genelinde artan karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. İnsan ticaretiyle mücadele son yıllarda hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği bir alandır, ancak bu durum zaman zaman kavramı teorik ve olgusal bulgularla anlamaya çalışan akademik tartışmaların önüne geçmektedir. Bu çalışmanın temel amacı insan ticareti konusunda uluslararası ilişkiler ve uluslararası göç literatürüne bağlantılı olarak süregelen başlıca kavramsal mevzular ve teorik tartışmalara yer vermek; soruna yönelik etkin mücadele stratejileri geliştirmek için öncelikle bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç gibi temel kavramlar arasındaki bağlantı ele alınacaktır. İkinci bölümde ise insan ticaretinin göç ve güvenlik olguları bağlamında kuramlaştırılmasına değinilecektir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de göç politikaları kapsamında gerçekleşen kurumsal ve hukuki yapılandırma sürecinin insan ticaretiyle mücadelenin de mağdur odaklı bir çerçevede geliştirilmesine katkısı değerlendirilecektir.