Türkiye'de Yaşlılık Algısı: Yaşlı Ayrıcalığı ve Ayrımcılığı Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

ESENDEMİR Ş.

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.23-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)