Günlük cep telefonu kullanımının insan sağlığına olan etkilerinin istatistiksel araştırılması


Turgut-Balik D., Ozcan I., BALIK D.

II. URSI-Türkiye 2004 Bilimsel Kongresi, 01 Eylül 2004