Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız


HOŞBAŞ R. G., PIRTI A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.787-795, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, 16. yüzyılın sonlarında biri doğuda diğeri ise batıda yer alan iki rasathane ve burada görev yapmış bulunan iki önemli astronomi alimi ele alınmıştır. Doğuda Osmanlı İmparatorluğunun yükselme döneminin son yıllarında payitaht İstanbul’da kurulmuş Rasathane ve İtalyan rönesansının yeşerttiği ortamda gelişen Danimarka’daki Hven Adası’ndaki Uranibourg Rasathanesi tanıtılmıştır. Bu rasathanelerde görev yapan sırasıyla Takiyuddin ve Tycho Brahe’nin hayatları anlatılmıştır. Ardından, yüzyılın son çeyreğinin başında 1577’de bu iki rasathane tarafından gözlenen bir kuyruklu yıldızın doğu ve batı toplumları tarafından nasıl algılandığı irdelenmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde de gözlenen bu kuyruklu yıldızın aslında aynı gök cismi olduğunun kim tarafından belirlendiği açıklanmıştır. Sonuç olarak, o dönemde rasathanelerin kaderi ele alınarak her iki toplumda bilime nasıl yaklaşıldığı anlaşılmaya çalışılmıştır.