Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin Makamsal ve Ritmik Yönlerden İncelenmesi


SAĞER T. , ÜNLÜ L.

Uluslararası Erzincan Sepozyumu, 28 Eylül - 01 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri