Uçak İniş Takımlarında Geçirgenlik Değerinin Çeşitli Zorlayıcı Frekanslarda İncelenmesi


GÜÇLÜ R. , Tahralı N.

HİTEK 2004, Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu