Ionospheric Disturbances Caused by Earthquakes Above M6 Research in the Mid-Latitude Region over Europe


Aydın Ö. F., Ökten M. B., Dokur A., Aydın A., Can Z.

2209 A/B Fen ve Matematik Öğrenci Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 24 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu projede, 2010-2020 yılları arasında Türkiye ile benzer iyonosferik özelliklere sahip olan, Avrupa Kıtasının iyonosferik orta enlem bölgesinde gerçekleşen 6 ve üzeri büyüklükte depremlerin, oluştuğu bölge üzerindeki iyonosferik etkinlikler incelendi. İyonosfer, uygun şartların sağlandığı iyonosonda ve GPS istasyonlarından çıkarılan TEC (Toplam Elektron İçeriği) verileri ile incelendi. Deprem önceleri ve sonrası için toplam 15 günlük süre içerisinde incelenen verilerden anomaliler belirlenmiş, bu anomalilerin jeomanyetik fırtına, insan etkisi, yer yüzü etkisi gibi faktörler incelenerek deprem kaynaklı oluşan tedirginlik ile anomali arasındaki bağlantı incelenmiştir