Investigation of the Effect on Performance of Using Direct Evaporative Cooler Operating with Different Water Temperature for All Provinces of Turkey


Onan C., Erdem S.

Tesisat Mühendisliği, no.180, pp.30-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.30-40
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The use of evaporative coolers in air-conditioning systems can be very useful if they are operated under suitable climatic conditions. Evaporative cooling can be either adiabatic or chilled water and the cooling effect can be increased. In this study, first of all, an evaporative cooler was tested experimentally under Istanbul conditions and its efficiency was investigated. In the tests carried out at 15 °C and 20 °C water temperatures, the efficiency values were found 85% and 89%, respectively. Ongoing part of the study, by a computer program created by Engineering Equation Solver (EES), the effect of different supply water temperature in evaporative coolers use for all cities of Turkey were investigated. The case of the evaporative cooler is adiabatic and the feed water temperatures are 10 °C, 15 °C, 20 °C and 25 °C were investigated. Evaporative cooler utilization rate was determined for each city. Utilization rates in each case gave the highest values for the Southeastern Anatolia Region of Turkey. Outside of this region, depending on the weather conditions, it is determined that the evaporative cooler can be used.

İklimlendirme sistemlerinde buharlaşmalı soğutucu kullanımı, uygun iklim şartlarında çalışıldığı takdirde oldukça faydalı olabilmektedir. Buharlaşmalı soğutma işlemi adyabatik olabileceği gibi soğutulmuş su kullanılarak da yapılabilmekte ve soğutma etkisi arttırılabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle bir buharlaşmalı soğutucu deneysel olarak İstanbul şartlarında test edilmiş ve verimi irdelenmiştir. 15 °C ve 20 °C su sıcaklıklarında yapılan testlerde verim değerleri sırasıyla %85 ve %89 olarak bulunmuştur. Çalışmanın devam eden kısmında Engineering Equation Solver (EES) ile oluşturulan bilgisayar programı ile, Türkiye’nin tüm illeri için farklı besleme suyu sıcaklıklarında çalışan buharlaşmalı soğutucu kullanımının etkisi

araştırılmıştır. Buharlaşmalı soğutucunun adyabatik olması durumu ve besleme suyu sıcaklıklarının 10 °C, 15 °C, 20 °C ve 25 °C olması durumları irdelenmiştir. Her il için buharlaşmalı soğutucudan yararlanma oranı belirlenmiştir. Yararlanma oranları her durumda Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi için en yüksek değerleri vermiştir. Bu bölgenin haricinde de hava şartlarına bağlı olarak buharlaşmalı soğutucu kullanımın uygun olabileceği iller belirlenmiştir.