Yaya Öncelikli Yol Ağlarında Hız Kontrolü Odaklı Sürdürülebilir Trafik Sakinleştirme Uygulamaları: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Örneği


Creative Commons License

Yetimoğlu M., Yardım M. S.

Ejons Internatıonal Refereed Indexed Journal On Mathematic, Engineerıng And Natural Sciences, vol.2, pp.9-21, 2018 (Peer-Reviewed Journal)