Kükürt ve Kalay Katkılı Grafen Esaslı Elektrot ile Elektrokimyasal Karbondioksit İndirgenmesi


Karataş Özkaraca E. B. , Gençten M. , Şahin Y.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2019, pp.208

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.208

Abstract

Endüstrinin gelişmesine bağlı olarak fosil yakıtların tüketimi küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu

sorunun başlıca sebeplerinden biri atmosferdeki hızlı CO2 artışıdır ve sıcaklığın yükselmesi, buzulların

erimesi gibi küresel çapta önemli etkilere sebep olmaklatır. Bu problemi aşmak için bilim insaları çeşitli

önerilerde bulunmuştur. Çözüm önerilerinden biri de CO2’yi kullanılabilir başka formlara

dönüştürmektir. Literatürde karbokdioksitin indirgenmesinde kalay katalizör olarak kullanılmaktadır

[1]. Bu çalışmanın temeli, elektrokimyasal olarak CO2’i minimum enerji kullanarak yararlanılabilir

formlara indirgemektir. Çalışma elektrotu olarak kullanılacak olan kükürt ve kalay katkılanmış grafen

esaslı elektrotlar tek basamakta üretilmiştir. Hazırlanan elektrotların yüzey karakterizasyonu taramalı

elektron mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Kalay ve kükürt katkılı grafen esaslı elektrotlar daha

sonra karbondioksitin elektrokimyasal indirgenmesinde kullanılmıştır. Kullanılan elektrotlar ile elde

edilen dönüşümlü voltamogramlar ile karbondioksitin indirgenme pikinde gözlenen potansiyeldeki

kayma (Şekil 1), bu elektrotların elektrokimyasal olarak karbondioksit indirgenmesinde kullanılması

noktasında önemli bir sonuç teşkil etmektedir.