Yapı Aktivite İlişkisi (SAR): Bromlanmış 8-hidroksikinolin ve ftalonitril türevlerinin çeşitli kanser hücre hatları üzerine antiproliferatif aktivitelerinin incelenmesi


Creative Commons License

ÖKTEN S., KUL KÖPRÜLÜ T., ÇAKMAK O., TEKİN Ş.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.6, pp.1300-1306, 2017 (Peer-Reviewed Journal)