Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir araştırma


GÜROL Y. D. , ERTEMSİR E.

5. Aile İşletmeleri Kongresi, 01 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri