AXISYMMETRIC WOUND ROLL MODELS


MOLLAMAHMUTOĞLU Ç. , Good J. K.

10th International Conference on Web Hanling, 8 - 10 Haziran 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri