Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri


Oktayer A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.55-80, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesi sosyal güvenlik alanında önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik reformunun bir parçası olmakla birlikte yalnızca bu amaca hizmet etmekle kalmaz, bununla birlikte finansal sistemin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Emeklilik fonlarının portföy dağılımı, söz konusu sistemin finansal piyasalar üzerindeki etkisinin en önemli belirleyicilerindendir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel emeklilik fonlarının portföy yapısından hareketle, söz konusu sistemin finansal derinleşme üzerindeki muhtemel etkilerini incelemektir.