Mobraille:Görme Engelliler İçin Mobil Altyapı Sistemi


Kalmaç H., DİRİ B.

IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Özetçe— Teknolojinin gelişmesi, hayatımızın her alanında hissedilmektedir. Mobil teknolojiler, artık günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İlgili şirketler veya geliştiriciler kullanıcılarının gereksinimlerine göre sürekli yazılımsal veya donanımsal çözümler üretmektedir. Fakat üretilen bu çözümler, toplumun genel kesimini kapsadığından, engelli kullanıcılar hep ihmal edilmektedir. Sadece görme engelli veya ileri seviyede görme bozukluğu olan kişi sayısı, dünya nüfusunun yaklaşık %2’sidir. Geliştirdiğimiz sistem ile görme engelli veya ileri seviyede görme bozukluğu olan kullanıcılar herhangi bir mobil cihazı, refakatçi yardımı olmadan rahatlıkla kullanabilecektirler. Ayrıca, görme engelli kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek isteyen yazılım geliştiricileri de moBraille sisteminin alt yapısını kullanarak yazılım geliştirebilecektir. Görme engelli bir kullanıcının, moBraille sistemini nasıl kullanacağını öğrenmesine gerek yoktur. Çünkü, kullanıcının temelde kullandığı Braille alfabesi kombinasyonları, sistem üzerinde hazır ve aynı olacak şekilde sunulmaktadır. Bu yapı sayesinde, görme engellilere hitap edebilen uygulamalar üretilebilir veya çalışan bir sisteme entegre edilebilir.

Anahtar Kelimeler — Braille, İnsan-Makine etkileşimi, Mobil teknolojiler

 Abstract— The development of technology, is felt in every area of our lives. Mobile Technologies have become an indispensable part of our daily lives. Related companies or developers find solutions for user requirements in the field of software or hardware continuously. However, these produces solutions covers part of the general population, so disabled users is neglected. Only blind or visually impaired persons at an advanced level, is about 2% of the world's population. With the system that we have developed, blind or visually impaired users will be able to use any mobile device easily without help of a companion. In addition, developers who find solutions of needs of visually impaired can be develop applications which are based on the moBraille system. There is no need to learn how to use the moBraille system for visually impaired users. Because, basic Braille alphabet combinations are ready on the presented system. With this structure, applications for visually impaired users can be produced can be integrated into a working system.

Keywords — Braille, Human-Computer interaction, Mobile technology.