Cam Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiber Yönlenmesinin İncelenmesi


Creative Commons License

Altan M., Eryıldız M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.18, pp.692-700, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cam fiber takviyeli polimerlerin plastik enjeksiyonunda fiber yönlenmesinin kontrolü, malzemenin özelliklerini geliştirmek yönünden önem taşımaktadır. Fiberlerin polimerin akış yönüne paralel veya rastgele yönlenmesine bağlı olarak malzemenin mekanik özelliği ve lineer genleşme katsayısı değişmektedir. Fiber yönlenmesinin kontrolü, farklı kriterlere bağlı olsa da, öncellikle kalıp tasarımının ve enjeksiyon kalıplama şartlarının optimize edilmesi ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, %30 cam fiber takviyeli polipropilenin farklı şartlardaki enjeksiyonu ile akışa paralel fiber yönlenmesinin gerçekleştiği kayma tabakası kalınlığının arttırılması amaçlanmıştır. Taguchi L9 matrisine göre deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kalıp sıcaklığı, ergiyik sıcaklığı ve enjeksiyon hızı, girdi parametreleri olarak kabul edilmiştir. Elde edilen numunelerdeki akış yönüne paralel yönlenmenin gerçekleştiği kayma tabakası kalınlığı ise çıktı olarak belirlenmiştir. Kayma tabakasının kalınlığı, elektron mikroskobundan alınan görüntüler üzerinden ölçülmüştür. Elde edilen fiber yönlenmesine bağlı olarak, malzemenin dinamik mekanik davranışı ile Dinamik Mekanik Analiz (DMA) uygulanarak irdelenmiş, depolama modülü, kayıp modülü ve tan delta değerleri elde edilmiş. Çalışmanın sonucunda, yüksek kalıp ve erigiyik sıcaklığı değerlerinde, kayma tabakası kalınlığının arttığı belirlenmiştir. Kayma tabaka kalınlığı arttığında, depolama modülü ve kayıp modülü değerlerinin yükseldiği görülmüştür.