Lojistik PerformansEndeksi Bileşenlerinin Gayri Safi Milli Hasıla Üzerine Etkisi Kavramsal Model Önerisi


Uca N., Civelek M. E., Çemberci M.

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.1, pp.86-93, 2015 (Peer-Reviewed Journal)