İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Kullanımının Değerlendirilmesi


Kayak S.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.210-211

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.210-211

Özet

Bu araştırmada amaç; İlköğretim ders kitaplarında kullanılan görsellerin, kullanım amacına ve görsel tasarım ilkelerine uygunluk durumunu öğretmen ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada veriler, devlet okullarında çalışan 111 Fen ve Teknoloji öğretmenlerinden, resim öğretmeninden ve konu alanı uzmanlarından toplanmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin ortalamaları alınıp, standart sapmaları hesaplanmış ayrıca verilere frekans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre ders kitaplarında görsel kullanımının amacına ve tasarım ilkelerine uygunluğu hakkındaki öğretmen görüşleri genel olarak olumludur.  Ancak, bazı görsellerin konu akışını engelleyecek şekilde yerleştirildiği tespit edilmiştir. Her görsel için bir başlık kullanılmamıştır ve yer yer hatalı görsellere rastlanmaktadır. Uzmanlardan toplanan açık uçlu veriler genel olarak olumsuz görüşe sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak İlköğretim ders kitaplarında; baskı kalitesi yüksek, nitelikli ve merak duygusu uyandırabilecek görsellerin kullanılması önerilmektedir. 

The aim of this study is to evaluate the visuals in primary school textbooks in terms of visuals’ usage purpose and design principles in accordance with the teachers' and subject matter experts’ opinions. Survey research model was used as a research method. Data were collected from 111 Science and Technology teachers who work in public schools, an arts teacher and four subject matter experts. The survey developed by the researcher was used. The reliability and validity analyses of the survey were completed by the researcher. Mean and standard deviation values of the collected data were examined. In addition, frequency analyses were performed. According to the results, teachers’ views were mostly positive about elementary textbook visuals’ compatibility with their usage purpose and design principles. However, it was determined that layout of some visuals were blocking the flow of threads. Additionally some visuals had no title and there were incorrect images in some places. Open-ended data collected from subject matter experts showed that their opinions were generally negative. As a conclusion, it is suggested that the visuals with high print quality, quality visuals and visuals which can arouse curiosity should be used in primary school textbooks.