Alman Sanatçı Gerhard Richter’in 2010-2017 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma


Creative Commons License

Boyraz B., Gül M. İ.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.12-27, 2018 (Peer-Reviewed Journal)