Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliginin Incelenmesi


AKKAYA E. , DEMİR A. , VARANK G., ÖZKAYA B. , BİLGİLİ M. S.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey