Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma


Erkmen T., Bozkurt S.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.197-228, 2011 (Peer-Reviewed Journal)