Yoğrulmuş Killi Zeminlerin Kritik Durum Parametrelerinin Düşen Koni Deneyi ile Belirlenmesi


Creative Commons License

Kılıç H. , Gülen M.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onyedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 September 2018, vol.2, no.1, pp.321-332

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.321-332

Abstract

Laboratuvar veyn deneyi ile yoğrulmuş kohezyonlu zeminlerin drenajsız kayma mukavemeti kolayca belirlenebilir. Benzer şekilde düşen koni deney aleti kullanılarak da drenajsız kayma mukavemetine geçiş yapılabilir. Ancak, bu geçiş sırasında bir kalibrasyon katsayısına (K) ihtiyaç vardır. K değerinin belirlenmesi için likit limit ile plastik limit aralığında farklı su muhtevası değerlerinde hazırlanmış yoğrulmuş numuneler üzerinde sırasıyla düşen koni ve veyn deneyleri uygulanarak elde edilen drenajsız kayma mukavemeti ile koni batma miktarı arasındaki lineer ilişkiden yararlanılır. Bu çalışma kapsamında Farias vd. (2016)’da önerilen yöntem uygulanarak sıkışma katsayısı ve kritik durum çizgisinin eğimi tahmin edilmiştir. Bu amaçla, 300 ve 80 gram koni kullanılarak elde edilen sıkışma parametreleri ile ödometre deneyinden elde edilen sıkışma parametreleri arasında %95’a yakın uyum görülürken, üç eksenli (CU) deneylerinden elde edilen dayanım parametreleri arasındaki uyum %95’ten daha fazladır.