Değerlendirme Konuşması Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I Uluslararası Tairh Sempozyumu Osmanlı Devleti nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları 16 18 Mayıs 2011 İzmir Bildiriler Haz Mehmet Ersan Nuri Karakaş Ankara Türk Tarih Kurumu 2013 s 757 761


Hacısalihoğlu M.

I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları 16-18 Mayıs 2011, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.757-761

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.757-761