Bir ucu rijid tutturulmuş eğrisel yapıya sahip kompozit malzemeden hazırlanmış şeritin eğilmesinin FEM ile araştırılması


YAHNİOĞLU N.

01 Kasım 1995

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri