Bromlanmış 8-Hidroksi Kinolinlerin ve Palladyum Komplekslerinin Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi: Yapı-Aktivite İlişkisi (SAR)


ÇAKMAK O., ÖKTEN S., TEKİN Ş., KUL KÖPRÜLÜ T.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.143-156, 2017 (Peer-Reviewed Journal)