AVM Mağazacılığında Çalışma Rejimi ve Kadın Emeği: “Neon Kafes”


ÖZTAN E. , Özkaplan N.

11. Karaburun Bilim Kongresi, 01 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text