AVM Mağazacılığında Çalışma Rejimi ve Kadın Emeği: “Neon Kafes”


ÖZTAN E. , Özkaplan N.

11. Karaburun Bilim Kongresi, 01 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri