Arş.Gör.Dr.

Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ


Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Organik Kimya

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Organik Kimya

2003

2003

Yüksek Lisans

Yeni Sıvı Kristal Moleküllerin Dizaynı; Sentezi ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Organik Kimya

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Kimya, Biyokimya, Biyoorganik Kimya, Organik Kimya, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Organik Spektroskopi, Organometalik Bileşikler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Dielectric anisotropy and dielectric relaxation dynamics in chiral and non-chiral salicylaldimine - nematic crystal composites

Canli N. Y. , Yasa O., Yorur C. , Eran B. B. , Yakuphanoglu F.

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.4, ss.86-92, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Synthesis characterization and retention behavior of 4 tetradecyloxy N 4 hexyloxyphenyl 2 hydroxybenzalimine

ÇAKAR F., YÖRÜR GÖRECİ Ç. , CANKURTARAN Ö., BİLGİN ERAN B. , KARAMAN F.

Optoelectronics And Advanced Materials-Rapid Communications, cilt.2, ss.374-378, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

Synthesis and mesomorphic properties of new imines and copper(II) complexes

Bilgin-Eran B. , YORUR C. , UZMAN S.

JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, cilt.655, ss.105-110, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

A Novel Acrylonitrile Derivative Having Photovoltaic Performance

YÖRÜR Ç. , Kazici M. , Bozar S., Demir Z., Toraman A., Ongül F. , et al.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.3, ss.439-452, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Green Synthesis of New Amino Acid Schiff Bases and Their Biological Activities

Yörür Göreci Ç. , Demir Z., Altaş N.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.3, ss.13-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Design of New Organic Molecules Having Photovoltaic Significance

Yörür Göreci Ç.

International Academic Research Symposium, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.19

2019

2019

Organic Solar Cells:Different Small Molecules

Yörür Göreci Ç.

Uluslararası Bilimsel Arastırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.219-220

2018

2018

Synthesis of New Acrylonitrile Derivatives and Their Photovoltaic Properties

Yörür Göreci Ç.

4th Organic Chemistry Congress with International Participation, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Cyano Containing Small Acceptor Molecules for Inverted Type Organic Solar Cells

Kazici M., Yörür Göreci Ç. , Bozar S., Güneş S. , Sarıçiftçi N. S.

3rd International Organic Electronic Material Technologies, Kırklareli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.161

2018

2018

Biologically Important Mononuclear Organogallium Complexes

Aytan Kılıçarslan F. , Yörür Göreci Ç. , Altaş N. , Kirpi E.

1st International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.184

2018

2018

Inverted Type Solar Cells Using Acceptor Type Molecules

Yörür Göreci Ç. , Kazici M., Güneş S.

International Conference on Photovoltaic Science and Technologies-PVCon2018, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2018, ss.123

2018

2018

Aminoasit Türevi Yeni Schiff Bazlarının Kozmetik Alanında Değerlendirilmesi

Yörür Göreci Ç.

8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, ss.1

2017

2017

Kozmetik Katkı Maddesi Olarak Schiff Bazlarının Değerlendirilmesi

Yörür Göreci Ç. , Demir Z.

7.Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Şubat 2017, ss.50

2016

2016

Green Stnthesis of new Amino Acid Schiff Bases and their Biologic Activities

Yörür Göreci Ç. , Demir Z., Altaş N.

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 Ağustos 2016, ss.470

2016

2016

Synthesis, Characterization and Their Applications of Asymmetric Vinyl Derivatives

Demir Z., Turgut Z., Yörür Göreci Ç. , Kazici M.

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 Ağustos 2016, ss.333

2016

2016

Synthesis, Characterization and Potential Applications of α, β-Unsaturated Nitriles

Toraman A., Aydoğan F. , Yörür Göreci Ç. , Kazici M.

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 Ağustos 2016, ss.153

2016

2016

Novel acrylonitrile Derivatives Having Photovoltaic Performance

Yörür Göreci Ç. , Kazici M.

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 Ağustos 2016, ss.332

2016

2016

Photovoltaic Study of a Novel Acrylonitrile Derivative

Yörür Göreci Ç. , Kazici M., Bozar S., Aydın Yüksel S. , Ongül F., Gökce H. İ. , et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC II), Aydın, Türkiye, 21 Mart 2016, ss.167-168

2016

2016

Novel Soluble Molecule for Organic Solar Cell Applications

Kazici M., Bozar S., Aydın Yüksel S. , Ongül F., Gökce H. İ. , Yörür Göreci Ç. , et al.

International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobel 2000), Linz, Avusturya, 21 Mart 2016, ss.1

2015

2015

OXIDATIVE BIOHYDROXYLATION OF PHENOLIC COMPOUNDS USING A NOVEL HYDROXYLASE OF ASPERGILLUS NIGER

ALTAŞ N. , BİLGİ M., YÖRÜR GÖRECİ Ç. , PEKSEL A.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.99

2015

2015

5-Hetariliden-2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on bileşikleri: Dizaynı, Sentezi ve biyolojik Aktivite Çalışmaları

Kirpi E. , Yörür Göreci Ç. , Altaş N.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mart 2015, ss.1

2015

2015

Çeşitli Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

Yörür Göreci Ç. , Altaş N., Kazici M.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mart 2015, ss.1

2015

2015

Design, Synthesis and Theoretical Studies of New Cyano-Substituted Chromogens

Yörür Göreci Ç. , Kazici M.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 Mart 2015, ss.1

2014

2014

Glisin Metil Ester türevi Ru(II) Kompleksinin Spektral ve Biyolojik Özellikleri

Yörür Göreci Ç. , Altaş N., Toraman A., Demirhan N.

2.Ulusal Organik Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 Eylül 2014, ss.106

2014

2014

Amino Asit Esterinden Türetilen Antifungal Aktif Bileşikler

Yörür Göreci Ç. , Altaş N., Doğruyol S. , Toraman A., Demir Z.

2.Ulusal Organik Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 Eylül 2014, ss.105-106

2014

2014

Fungicidal Active Schiff Bases Derived from Amino Acide Ester

Yörür Göreci Ç. , Altaş N. , Doğruyol S. , Toraman A., Demir Z.

2nd International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.81

2013

2013

p-Fenilendiamin’den Türetilen Antioksidatif Yeni Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kirpi E. , Yörür Göreci Ç.

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs 2013, ss.200

2011

2011

Kalamitik Yapı Üzerindeki Dallanmış Yan Zincirlerin Mesogeniteye Etkisi

Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran 2011, ss.98

2011

2011

Cu(II) Komplekslerinde Dallanmış Zincirlerin Mesogenite Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.87

2010

2010

4-Siyanoresorsinol’den türeyen Bent-Core Mesogenler

Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran 2010, ss.1

2008

2008

Resorcinol Based Bent-Core Mesogens: Influence of Polar Substituents and Segregation Effects

Keith C., Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B. , Prehm M., Tschierske C.

36th Topical Meeting on Liquid Crystals, Magdeburg, Almanya, 5 - 07 Mayıs 2008, ss.143-146

2007

2007

Silisyum İçeren Muz Şekilli Bileşiklerin Sentezi ve Mesomorfik Özellikleri

Yörür Göreci Ç. , Keith C., Bilgin Eran B.

21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 Ağustos 2007, ss.1

2007

2007

Synthesis and Mesomorphic Properties of Silicon Containing Symmetric Bent-Core Mesogens

Yörür Göreci Ç. , Keith C., Bilgin Eran B. , Tschierske C.

9st European Conference on Liquid Crystals, Lisbon, Portekiz, 2 - 06 Temmuz 2007, ss.1

2006

2006

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences

Nesrallazade A., Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2006, ss.219

2006

2006

The Effect of Terminal Chain on Mesomorphic Properties in Metallomesogens

Ocak H., Yaşa Ö., Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2006, ss.169

2006

2006

Sıvı Kristalik Sistemlerde "Florofobik" Etki

Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç. , Ocak H., Teschierske C.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 04 Eylül 2006, ss.1

2005

2005

Polieter Sübstitüe İmin Bileşiklerinin Sentezi ve Mesomorfizm

Yörür Göreci Ç. , Keskin M., Bilgin Eran B.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül 2005, ss.788

2004

2004

The N-salicilydene Aniline Mesogen: Microscopic and Macroscopic Properties

Nesrullazade A., Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç.

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Eylül 2004, ss.1

2003

2003

Investigation of the Effect of Bridging Groups on Macroheterocyclic Palladium Complexes

Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç. , Uzunoğlu R., Uzman S.

2th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2003, ss.201

2003

2003

Diskotik Paladyum Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve Mesogenite

Bilgin Eran B. , Uzunoğlu R., Yörür Göreci Ç. , Uzman S.

XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.684

2003

2003

Florokarbon Zincirlerine Sahip Mesogenik İmin Bileşikleri

Nesrullazade A., Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.685

2003

2003

İmin Bileşiklerinin Bakır(II) Türevlerinde Termotropik Mesomorfizm

Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç. , Tschierske C.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.683

2002

2002

Kalamitik Sıvı Kristaller: Molekül Yapısı ve Mesogenite İlişkisi

Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç. , Uzman S.

XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 10 Eylül 2002, ss.493

2011

2011

Kalamitik Metallomesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, ve Mesomorfik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yörür Göreci Ç. , Bilgin Eran B.

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.88

2000

2000

İmin Bileşiklerinin Bakır(II) Türevlerinde Termotropik Mesomorfizm

Bilgin Eran B. , Yörür Göreci Ç. , Uzman S.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 10 Eylül 2000, ss.622

1999

1999

Mesogenik İmin Türevleri

Bilgin Eran B. , İsen H., Yörür Göreci Ç. , Akacan P., Yücel T., Uzman S.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos 1999, ss.592

Desteklenen Projeler

2011 - 2013

2011 - 2013

Termotropik Sivi Kristal Polimerler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YÖRÜR GÖRECİ Ç. (Yürütücü)

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of the Chemical Society of Pakistan

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Letters in Organic Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Journal of the Chemical Society of Pakistan

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Journal of the Chemical Society of Pakistan

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Journal of Coordination Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Temmuz 1999

Temmuz 1999

Fen-Edebiyat Fakültesi Üçüncüsü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Temmuz 1999

Temmuz 1999

Kimya Lisans Bölüm Birincisi

Yıldız Teknik ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Organic Solar Cells: Different Small Molecules

Çalışma Grubu

Yalova-Türkiye

2018

2018

4th Organic Chemistry Congress with International Participation/Oral Presentation/Synthesis of New Acrylonitrile Derivatives and Their Photovoltaic Properties

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

3rd International Organic Electronic Material Technologies/Cyano Containing Small Acceptor Molecules for Inverted Type Organic Solar Cells

Katılımcı

Kırklareli-Türkiye

2018

2018

1st International Balkan Chemistry Congress/Biologically Important Mononuclear Organogallium Complexes

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2018

2018

1st International Balkan Chemistry Congress/Synthesis, characterization, spectral and photophysical properties of new phthalocyanines bearing Schiff base

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2018

2018

International Conference on Photovoltaic Science and Technologies-PVCon2018/Inverted Type Solar Cells Using Acceptor Type Molecules

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi/Aminoasit Türevi Yeni Schiff Bazlarının Kozmetik Alanında Değerlendirilmesi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Kozmetik Katkı Maddesi Olarak Schiff Bazlarının Değerlendirilmesi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

28th National Chemistry Congress/ “Synthesis, Characterization and Their Applications of Asymmetric Vinyl Derivatives”,

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

28th National Chemistry Congress/ “Green Stnthesis of new Amino Acid Schiff Bases and their Biologic Activities”,

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

28th National Chemistry Congress/“Novel acrylonitrile Derivatives Having Photovoltaic Performance”

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

28th National Chemistry Congress/Oral Presentation/ “Synthesis, Characterization and Potential Applications of ?, ß-Unsaturated Nitriles‘’, 2

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC II)/ “Photovoltaic Study of a Novel Acrylonitrile Derivative”

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2016

2016

International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobel 2000)/ “Novel Soluble Molecule for Organic Solar Cell Applications”,

Katılımcı

Linz-Avusturya

2015

2015

Green and Rapid Synthesis of Novel Schiff Bases Containing Amino Acid Ester Group and Their Biologic Potentials

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

Oxidative Biohdyroxylation of Phenolic Compounds using a Novel Phenol Hydroxylase of Aspergillus niger

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

Design, Synthesis and Theoretical Studies of New Cyano-Substituted Chromogens

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Yeni Fonksiyonel Schiff Bazı Amino Asit Esterlerinin ve Bazı Metal Komplekslerinin Dizaynı

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2015

2015

Çeşitli Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

5-Hetariliden-2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on bileşikleri: Dizaynı, Sentezi ve biyolojik Aktivite Çalışmaları

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Amino Asit Esterinden Türetilen Antifungal Aktif Bileşikler

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Glisin Metil Ester türevi Ru(II) Kompleksinin Spektral ve Biyolojik Özellikleri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Fungicidal Active Schiff Bases Derived from Amino Acide Ester

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

p-Fenilendiamin’den Türetilen Antioksidatif Yeni Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Katılımcı

Tokat-Türkiye

2013

2013

Bazı Homo- ve Hetero-Aromatik Amino Asit Schiff Bazları ile Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2013

2013

Tridesilamin'den Farklı Yöntemlerle Türetilen Mono-tiyazolidinonların Sentezi Ve Karakterizasyonu

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2011

2011

Kalamitik Metallomesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, ve Mesomorfik Özelliklerinin Belirlenmesi

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2011

2011

Cu(II) Komplekslerinde Dallanmış Zincirlerin Mesogenite Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2011

2011

Kalamitik Yapı Üzerindeki Dallanmış Yan Zincirlerin Mesogeniteye Etkisi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2011

2011

Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2010

2010

4-Siyanoresorsinol’den türeyen Bent-Core Mesogenler

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2010

2010

Synthesis and Thermodynamical Interactions of 4-Bromo-1,3-Bis{4-[4'-(10-Undecenyloxy)Benzoyloxy]Benzoyloxy}Benzene Liquid Crystal with Some Solvents

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2008

2008

Resorcinol Based Bent-Core Mesogens: Influence of Polar Substituents and Segregation Effects

Katılımcı

Magdeburg-Almanya

2007

2007

Synthesis and Mesomorphic Properties of Silicon Containing Symmetric Bent-Core Mesogens

Katılımcı

Lisboa-Portekiz

2007

2007

Mesogenik 4-Tetradesiloksi-N-(4-Heksiloksifenil)-2-Hidroksibenzalimin’in Faz Geçişlerinin ve Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografisi İle Belirlenmesi

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2007

2007

Silisyum İçeren Muz Şekilli Bileşiklerin Sentezi ve Mesomorfik Özellikleri

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2006

2006

The Effect of Terminal Chain on Mesomorphic Properties in Metallomesogens

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

Thermo-Optical Properties of the Liquid Crystalline 4-(Octyloxy)-N-(4-Hexylphenyl)-2-Hydroxybenzalimine

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

Sıvı Kristalik Sistemlerde "Florofobik" Etki

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2005

2005

Polieter Sübstitüe İmin Bileşiklerinin Sentezi ve Mesomorfizm

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2005

2005

5-Dodesiloksi-2-[[[4-(S)(2-Metilbutoksi)Fenil]Imino]Metil]Fenol Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2005

2005

Dimorfik İmin Bileşiğinin Mesomorfik, Termotropik ve Termodinamik Özellikleri

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2004

2004

The N-salicilydene Aniline Mesogen: Microscopic and Macroscopic Properties

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2004

2004

Sıvı Kristal İmin Bileşikleri: Morfolojik ve Termotropik Özellikleri

Katılımcı

Kars-Türkiye

2003

2003

Diskotik Paladyum Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve Mesogenite

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

Liquid Crystalline Material N-Salicylidene Aniline: Mesomorphic and Morphologic Properties

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

Liquid Crystalline Material N-Salicylidene Aniline: Mesomorphic, Morphologic and Thermotropic Properties

Katılımcı

-Polonya

2003

2003

Investigation of the Effect of Bridging Groups on Macroheterocyclic Palladium Complexes

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

Florokarbon Zincirlerine Sahip Mesogenik İmin Bileşikleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2002

2002

Kalamitik Sıvı Kristaller: Molekül Yapısı ve Mesogenite İlişkisi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2001

2001

Yeni İmin ve Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2001

2001

Diskotik Makrosiklik Organopaladyum Bileşiklerinin Yapı ve Mesomorfik Özellikleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2000

2000

İmin Bileşiklerinin Bakır(II) Türevlerinde Termotropik Mesomorfizm

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

1999

1999

Mesogenik İmin Türevleri

Katılımcı

Samsun-Türkiye

Burslar

2002 - 2002

2002 - 2002

DAAD(IASTE)-Akademik Değişim Bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 72

h-indeksi (WOS): 4