Announcements & Documents

UML Çizim Gereci
Exam
4/27/2023

Geleneksel biçimde çevrimiçi yapılacak sınavlarda kullanabileceğiniz Violet UML çizim gereci ektedir, zip dosyasını istediğiniz yere açabilirsiniz. Çalıştırmak için bilgisayarınızda JDK veya en azından JRE kurulu olması yeterlidir.

VioletUML-0.21.1.zip Creative Commons License

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Proje Ödevi Grupları (2. düzenleme)
Homework
4/11/2023

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Gr.2 proje ödevi için bildirilen grup listesi ektedir. Henüz bildirimde bulunmayanlar birkaç gün içerisinde bildirimde bulunurlarsa bir ceza puanı karşılığında Konu 3. Beşduyu Medya Takip Şirketi Bilgi Sistemi üzerinde çalışabilirler. Bildirimde bulunmuş olmalarına rağmen listede gözükmeyenler, bildirimlerinin delili olacak şekilde eski mesajlarını online ders sırasında söz alıp gösterirlerse ceza puanı kırılmayacaktır.

2. Düzenleme (13.04.2023 22:30): Ders sırasında bildirilen ve mail ile ulaşan düzeltmeleri ekledim. Halen sorunlar varsa üst paragraftaki duyurum geçerliliğini korumaktadır.

liste-Yaz.Muh-2022-2-projeler-v2.pd....pdf Creative Commons License

BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri (BT Programı) Proje Ödevi
Homework
3/31/2023

Bilgi Teknolojileri tezsiz yüksek lisans programı kapsamında yürütülen BLM 5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri dersinin proje ödevi ile ilgili bilgiler ekli dosyadadır.

projeler-BT-2022-2.pdf Creative Commons License

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Proje Ödevi
Homework
3/22/2023

Lisans programındaki BLM3722 Yazılım Mühendisliği dersinin 2022-2023 Bahar dönemi proje ödevi hakkındaki bilgiler ektedir.

projeler-2022-2.docx Creative Commons License

BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri Ders Notları (Bilgi Teknolojileri Programı)
Lecture Note
3/15/2023

Bilgi Teknolojileri programında verilen Yazılım Mühendisliği Temelleri dersinin 2022-2023 Bahar dönemi ders notları ektedir.

Yaz.Muh-BT-2022-2.pdf Creative Commons License

BLM3722/BLM5229 Yazılım Mühendisliği Alıştırmaları
Lecture Note
3/15/2023

Gerek lisans gerek tezsiz lisansüstü programlarında verdiğim dersleri alan öğrencilerin yararlanabilecekleri alıştırmalar ektedir.

Yaz.Muh-alıştırmalar.pdf Creative Commons License

BLM2012 Object Oriented Programming Lecture Notes
Lecture Note
3/15/2023

Lecture notes for the course BLM2012 Object Oriented Programming is attached below.

NYP-EN-2022-2.pdf Creative Commons License

BLM2012 Object Oriented Programming Source Codes
Lecture Note
3/15/2023

The source codes given in the lecture notes for the course BLM2012 Object Oriented Programming is attached below.

NYP-kodlar-2022-v2.zip Creative Commons License

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Ders Notları
Lecture Note
3/15/2023

The updated lecture notes for BLM3722 Software Engineering is attached. Although the lecture is in Turkish, Erasmus students enrolled to this course can use the mapping given in slide 3 / page 2 for self-study and their exams will be held in English.

YazMuh-notlar-2022-2.pdf Creative Commons License

BLM2031 Yapısal Prog. Gr.1 Final Sınavı Notları
Exam
1/21/2023

BLM2031 Yapısal Prog. Gr.1 final sınavından alınan ayrıntılı notlar ektedir.

liste-YP-2022-1-Gr1-final.pdf Creative Commons License

BLM2051 Seminer Dersi Gr.2 Sınav Notları
Exam
1/20/2023

BLM2051 Seminer Gr.2 dersinin tüm not bileşenlerinden öğrencilerin aldığı sayısal notlar toplu olarak bu dosyada verilmiştir.OBS, dönem başında duyurduğumuz not ağırlıklarını desteklemeyip finali %40'a sabitlediği için, rapor notları final notuna yedirilerek OBS'ye Final+rapor girilmiştir, ekli dosyada ise rapor ve final notları ayrı ayrı verilmiştir.

Düzeltme: Sunum yaptığı halde notu işlenmemiş 2 öğrencinin notu düzeltildi.

notlar-Seminer-2022-1.pdf Creative Commons License

BLM5219 Nes. Day. Kav. Prog. (BT Prog.) 3. Ara Sınav Sonuçları
Exam
1/9/2023

Bilgi Teknolojileri programında verilen BLM5219 Nes. Day. Kav. Prog. dersinin seçimlik 3. ara sınavının sonuçları ektedir.

liste-NDTM-2022-1-ara3.pdf Creative Commons License

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme 3. Ara Sınav Sonuçları
Exam
1/7/2023

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme dersinin seçimlik 3. ara sınavının sonuçları ektedir.

liste-NDTM-2022-1-ara3.pdf Creative Commons License

BLM5219 Nes. Day. Kav. Prog. (BT Prog.) 2. Ara Sınav Sonuçları
Exam
1/5/2023

Bilgi Teknolojileri programındaki BLM5219 Nes. Day. Kav. Prog. dersinin 2. ara sınav sonuçları ektedir.

liste-NDKP-2022-1-ara2.pdf Creative Commons License

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme 2. Ara Sınav Sonuçları
Exam
1/3/2023

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme dersinin 2. ara sınavının sonuçları ektedir.

liste-NDTM-2022-1-ara2.pdf Creative Commons License

BLM2051 Seminer Dersi Gr.2 Ara Sınavı
Exam
12/30/2022

BLM2051 Seminer Gr.2 dersinin ara sınav sonuçları ektedir.

liste-Seminer-2022-1-araSonuc.pdf Creative Commons License

BLM5219 Nes. Day. Kav. Prog. (BT Prog.) 1. Ara Sınav Sonuçları
Exam
12/30/2022

Bilgi Teknolojileri Programı kapsamındaki BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama dersinin 1. ara sınav sonuçları ektedir.

liste-NDKP-2022-1-ara1sonuc.pdf Creative Commons License

BLM2031 Yapısal Prog. Gr.1 Ara Sınav Notları
Exam
12/30/2022

BLM2031 Yapısal Programlama Gr.1 için ara sınav notları ektedir.

liste-YP-2022-1-Gr1-araSonuc.pdf Creative Commons License

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme 1. Ara Sınav Sonuçları
Exam
12/22/2022

BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme dersinin 1. ara sınavının sonuçları ektedir. 2-4. sorulardan ikisinin yapılması gerektiğini hatırlatırım.

liste-NDTM-2022-1-ara1.pdf Creative Commons License

BLM2031 Yapısal Prog. Proje Ödevi
Homework
12/6/2022

Proje ödevi ana hatları ile belirlendi, ekteki dosyada sizlerle paylaşıyorum, bu bilgiler doğrultusunda çalışmaya başlayabilirsiniz.

Yapısal Programlama Proje_2223_v1.d....docx Creative Commons License

BLM2051 Seminer Dersi Gr.2 Sunum Planında Güncelleme
Announcement
11/21/2022

BLM2051 Seminer dersinin yürüttüğüm 2. grubunun güncellenmiş sunum planı ektedir. Zorunlu bir idari görev nedeniyle 28 Kasım Pazartesi günü seminer dersi telafisi yapamayacağım, o günkü sunumları diğer günlere dağıttım. Bu öğrencilere yeni sunum günleri uygun olmayacaksa benimle iletişime geçebilirler. Yeni program ektedir. Pazartesi sunumları yüzyüze D012'de, Çarşamba sunumları çevrimiçi online.yıldız'da yapılmaktadır. Bilgilerinize önemle sunarım.

liste-Seminer-2022-1.pdf Creative Commons License

BLM2031 Yapısal Programlama (Structured Programming) Lecture Notes
Lecture Note
11/3/2022

BLM2031 Yapısal Programlama (Structured Programming) lecture notes are given below.

BLM2031-YapProg-YES.pdf Creative Commons License

BLM2031 Yapısal Programlama (Structured Programming) Source Codes
Lecture Note
11/3/2022

The source codes in BLM2031 Yapısal Programlama (Structured Programming) lecture notes are given below.

codes.zip Creative Commons License

BLM2051 Seminar Lecture Notes
Lecture Note
11/2/2022

Lecture notes of the BLM2051 Seminar course is attached (only in Turkish as the language of this lecture is Turkish, sorry).

BLM2051-Seminer-v6.pdf Creative Commons License

BLM5111 Object Oriented Design and Modeling, Graduate Course
Lecture Note
11/1/2022

The language of the course and the lecture notes is Turkish. However, the resources used in preparing the lecture notes are all in English. Important terms such as pattern, code smell and refactoring names are also in English. Therefore foreign students can study from the references mentioned in the lecture notes. Those topics are suited well for self-study. The students who prefer to have the exams in English will be given exam questions in English, provided that they remind me to do so.

NDTM-2022.pdf Creative Commons License

Source codes within the lecture notes of BLM 5111 Object Oriented Design and Modelling,
Lecture Note
11/1/2022

Source codes within the lecture notes of BLM 5111 Object Oriented Design and Modelling are given as a whole for your convenience.

NDTM-kodlar-2022.zip Creative Commons License

BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama Ders Notlarındaki Kodlar (Bilgi Teknolojileri Programı)
Lecture Note
10/31/2022

Bilgi Teknolojileri tezsiz yüksek lisans programında verilen BLM 5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama ders notlarındaki kodlar ektedir.

kodlar.zip Creative Commons License

BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama Örnekleri (Bilgi Teknolojileri Programı)
Lecture Note
10/31/2022

Bilgi Teknolojileri tezsiz yüksek lisans programında verilen BLM 5219 kodlu Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama dersine ait örnek sorular ve çözümleri ektedir.

Nes.Day.Kav.Prog-örnekler-2021-1.pd....pdf Creative Commons License

BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama Ders Notları (Bilgi Teknolojileri Programı)
Lecture Note
10/31/2022

Bilgi Teknolojileri tezsiz yüksek lisans programında verilen BLM 5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama dersinin notları, birkaç küçük düzeltme ve güncellenen tarihler ile birlikte, ektedir.

Nes.Day.Kav.Prog-notlar-2022-1.pdf Creative Commons License

BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri (BT Programı) 2. Ara Sınav Sonuçları
Exam
6/12/2022

BT Programında verilen BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri dersinin seçimlik olarak yapılan 2. ara sınav sonuçları ektedir. Vize notu olarak iki ara sınavdan en yüksek olanının kullanılmasına karar verilmiştir.

liste-Yaz.Muh-BT-2021-2.pdf Creative Commons License

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Gr.2, 2. Ara Sınav Sonuçları
Exam
6/5/2022

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Gr.2 dersinin 2. ara sınav sonuçları ektedir.

liste-Yaz.Muh-2021-2.pdf Creative Commons License

BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri (BT Programı) 1. Ara Sınav Sonuçları
Exam
5/26/2022

BT Programında verilen BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri dersinin 1. ara sınav sonuçları ektedir.

liste-Yaz.Muh-BT-2021-2.pdf Creative Commons License

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Gr.2, 1. Ara Sınav Sonuçları
Exam
5/14/2022

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Gr.2, 1. ara sınav sonuçları ektedir.

liste-NYP-2021-2.pdf Creative Commons License

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Gr.2, 1. Ara Sınav Sonuçları (düzenleme)
Exam
5/9/2022

BLM3722 Yazılım Mühendisliği Gr.2 dersinin 1. ara sınav sonuçları ektedir. Daha önce "Girmedi" olarak işaretlenen bazı öğrencilerin kağıtları bulunumuş, okunmuş ve listeye işlenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtlarında gruplarını işaretlemedikleri için kağıtlarının Oya hocamızın Gr.1 sınav kağıtları arasında oldukları görülmüştür. Her dersinizin sınavında gruplarınızı doğru işaretlemeyi lütfen unutmayınız.

liste-Yaz.Muh-2021-2.pdf Creative Commons License

Java Swing ile GUI İşlemleri Notları
Lecture Note
4/16/2021

BLM2562 Nesneye Yönelik Programlama dersi ödevine de yardımcı olabilecek Java Swing kütüphanesi ile grafik kullanıcı arayüzleri (GUI) oluşturmaya yönelik bilgi veren ek notlar (ders müfredatına dahil değildir). İçerik değişmemiştir, sadece öne çıkması için tarihi güncellenmiştir.

GUI-Swing-notes.pdf Creative Commons License

Java Swing ile GUI İşlemleri Notlarındaki Kodlar
Lecture Note
4/16/2021

Java Swing kütüphanesi ile grafik kullanıcı arayüzleri (GUI) oluşturmaya yönelik bilgi veren ek notlardaki kodlar (ders müfredatına dahil değildir). İçerik değişmemiştir, sadece öne çıkması için tarihi güncellenmiştir.

GUI-Swing-codes.zip Creative Commons License

Yapısal Programlama Ders Notları
Lecture Note
10/15/2020

BLM2031 Yapısal Programlama ders notları, 2020-2021 Güz dönemi başlangıcında yapılan ilaveler ile ektedir.

BLM2031-YapProg-YES-2020-v1.pdf Creative Commons License