Announcements & Documents

Laboratuvar II Gr 3 Cevher Hazırlama Deney sonucu
Report
3/9/2020

Flotasyon işlemi sonrası konsantre miktarı 39,6 gr. olarak bulunmuştur.