Duyurular & Dokümanlar

Laboratuvar II Gr 3 Cevher Hazırlama Deney sonucu
Rapor
9.03.2020

Flotasyon işlemi sonrası konsantre miktarı 39,6 gr. olarak bulunmuştur.