Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğu Batı Arasında İki Mütereddit: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, no.1, ss.143-154, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Heterodoksi Tartışmalarının Düşünsel ve Tarihsel Arka Planı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.54, ss.145-162, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Edebiyat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama

Roman Sosyolojisi "İçimizdeki Şeytan: Sabahattin Ali", Ömer Naci Soykan, Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.108-119, 2019

Orhan Pamuk: Critical Essays On A Novelist Between Worlds

Provincialism In Orhan Pamuk's Snow and Turkey's Controversial Political History, Can T, Ulu B, Melikoğlu K., Editör, İbidem-Verlag, Stuttgart, ss.111-139, 2017

Sivil Toplum ve Dış Politika

Türk Dış Politikasında Etnik Örgütlerin Yeri, Mazlum S.C, Doğan E., Editör, Bağlam Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.119-136, 2006