Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate Minor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Matematikte problem kurma çalışmalarının öğretmen adaylarının problem kurma becerilerine ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 • 2009 Postgraduate

  Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konularında bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrenci tutumu ve başarısına etkisi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English