Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • TÜBİTAK Projesi

  1002 - Hızlı Destek Programı, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2019JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2018International journal of advances in engineering and pure sciences (Online)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2014Catalysis Communications

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2012Central European Journal of Chemistry/

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012Arabian Journal of Chemistry/ orjinal makale

  SCI Kapsamındaki Dergi