Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başal A., "Learning collocations: Effects of online tools on teaching English adjective-noun collocations", BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.50, pp.342-356, 2019 (Link)
Başal A., Gürol M., "Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web Based Foreign Language Learning", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.61-73, 2014 (Link)
Ergüzen A., Başal A., Erel Ş., "A new forum framework integrated into content", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.4, pp.799-806, 2012
Başal A., Bada E., "Use of first person pronouns A corpus based study of journal articles", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.4, pp.1777-1788, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zengin B., Başal A., Yükselir C., "Investigation into the Perceptions of English Teachers and Instructors on theUse of Literature in English Language Teaching", Readign Matrix, vol.19, pp.155-165, 2019 (Link)
Başal A., Aytan T., Elcan Kaynak N., "Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma.", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1-14, 2019 (Link)
Efeoğlu G., İlerten F., Başal A., "A Utilization Focused Evaluation of the Preparatory School of an ELT Program ", International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.149-163, 2018 (Link)
Başal A., Celen K.M., Kaya H., Boğaz Ş.N., "An Investigation into Illustrations in English Course Books in a Turkish Context", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.8, pp.525-536, 2016 (Link)
Aytan T., Başal A., "Yabancılar Türkçe Öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi", EKEV Akademi Dergisi, cilt.20, ss.559-576, 2016 (Link)
Başal A., Yilmaz S., Asli T., Sari L., "Effectiveness of Mobile Applications in Vocabulary Teaching", Contemporary Educational Technology, vol.7, pp.47-59, 2016 (Link)
Başal A., Aytan T., Demir İ., "Teaching vocabulary with graphic novels", English Language Teaching, vol.9, pp.95-109, 2016 (Link)
Başal A., "İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, pp.1496-1511, 2015 (Link)
Başal A., Gülözer K., Demir İ., "Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test", Journal of Education and Training Studies, vol.3, pp.83-89, 2015 (Link)
Aytan T., Başal A., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi", Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.149-166, 2015 (Link)
Başal A., "Perceptions of Pre service English Teachers towards the Integration of an LMS into English Language Teacher Education", Journal of Technology and Teacher Education, vol.23, pp.485-507, 2015 (Link)
Başal A., "THE IMPLEMENTATION OF A FLIPPED CLASSROOM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING", Turkish Online Journal of Distance Education, vol.16, pp.28-37, 2015
Başal A., Aytan T., "Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.6, pp.328-336, 2014 (Link)
Başal A., "ELT Teachers as Online Material Developers", The Online Journal of Distance Education and e-Learning, vol.1, pp.8-12, 2013 (Link)
Çelik S., Atak H., Başal A., "Predictive Role of Personality Traits on Internet Addiction", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), vol.13, pp.10-24, 2012 (Link)
Başal A., "Authoring Tools for Developing the Content in Language Education", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, pp.164-169, 2012 (Link)
Başal A., Gürol M., Sevindik T., "Attitudes of students towards learning objects in web based language learning Turkish Online Journal of Distance Education", Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), vol.13, pp.238-247, 2012 (Link)
Başal A., Gürol M., "Integration of web pages into the content in E learning", Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.6, pp.2588-2597, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başal A., "Current technological trends in ELT", 2nd International Conference on Teaching andLearning (ICOTAL, 2019)., Bahawalpur, PAKISTAN,
Başal A., "Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Dijital Materyaller", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstabul, TÜRKIYE, , pp.128-129
Başal A., "Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Okuma Metinlerinin ADOÇP Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.3-4
Aytan T., Başal A., Öztürk G., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Becerileri Odaklı Materyal Geliştirme Ortamları: Web 2. 0 Araçları", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu,, İstanbul, TÜRKIYE,
Başal A., "Treasure hunt: Mobile applications for vocabulary learning", 1st. International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, , pp.39-39
Aytan T., Başal A., Çoşkun B., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma", IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, , , pp.10-10
Aytan T., Başal A., "Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları", III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tiran, ARNAVUTLUK, 19-21 Mayıs 2017, pp.51-51 (Link) (Özet)
Başal A., "Alana özel ÖYS İhtiyacı: İngilizce Eğitimi", Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, , Mayıs 2016
Başal A., "Perceptions regarding the improvement of English language education in Turkey: Voices from the ELT world", III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), , Haziran 2016 (Link)
Başal A., Toraman M., Celen K.M., "Increasing learners’ collocational knowledge: the effectiveness of an online learning platform", III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), , Haziran 2016 (Link)
Başal A., Aytan T., Demir İ., "Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching", GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language, , Nisan 2016 (Link)
Başal A., "DİJMAT Projesi: İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, TÜRKİYE, Nisan 2016 (Link)
Başal A., "Developing in-house materials for language learning", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, , Ekim 2016 (Link)
Başal A., "DİJMAT Projesi İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı., Antalya, TÜRKIYE,
Başal A., "Akademik iyimserlik", Güngören Eğitim Platformu,, TÜRKİYE, Kasım 2016
Başal A., "Extending the Functionality of LMS for English Language Teaching", ICT for Language Learning, 9th Edition, Pixel., Floransa, ITALYA, , vol.1, pp.142-146
Başal A., "Sektör Dışından Bir Dil Eğitimcisinin Gözüyle Havacılıkta İngilizce Eğitimi", Havacılıkta Dil Eğitimi: Sektör-Eğitim Kurumları Koordinasyonu Konferansı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi - Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü., İstanbul, TÜRKIYE,
Başal A., "Learning by doing Colloborative dictionary making by using online tools", GlobELT: An international Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, TÜRKIYE,
Başal A., Aytan T., "Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching", 7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, ITALYA, , pp.372-375
Başal A., "Training Prospective EFL Teachers in CALL", CALICO, Open, Online, Massive: The Future of Language Learning?, , Mayıs 2014
Başal A., "Using Collaborative Web 2.0 Tools to Support Courses in ELT Departments", Ohio University - Department of Applied Linguistics - 6th Annual Ohio University CALL Conference, , Nisan 2014
Özfidan B., Hossain S., Başal A., "Socio-cultural factors in Second Language Leaning: A case study of two adventurous adult language learners", Association and Alpha Chapter of Chi Sigma Iota (GEA & CSI), , Nisan 2014
Sevindik T., Başal A., "Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System", 2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA), Singapore, SİNGAPUR, 1-2 Aralık 2013, vol.68, pp.317-320 (Link) (Abstract)
Sevindik T., Başal A., "Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System", 2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA 2013) Singapur, , Aralık 2013
Sevindik T., Kayişli K., Genç Z., Başal A., "Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar", 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, TÜRKIYE, , pp.1031-1036
Başal A., "Authoring Tools for Developing the Content in Language Education", , , Nisan 2012
Başal A., "Flipped ELT Classroom", 3rd Black Sea ELT CONFERENCE. Technology: A Bridge to Language Learning, Samsun, TÜRKIYE, , vol.1, pp.8-12
Başal A., "Whys and Hows of Technology Integration into Language Teacher Education", New Trajectories in Elt Teacher Profile 7th International FELT, iSTANBUL, TÜRKIYE,
Başal A., Gürol M., "E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu. Akademik Bilişim 2011", , TÜRKİYE, Mart 2011, ss.719-724 (Link)
Sevindik T., Gürol A., Kayişli K., Başal A., "Hidden programme and application development in web based education", World Conference on Educational Sciences (WCES), , , vol.2, pp.5114-5119
Başal A., "The use of illocution markers in scientific journal articles", 3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, , Haziran 2005
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başal A., "Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları.", Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Ed., Pegem, Ankara, ss.1247-1260, 2016
Başal A., "Current trends in ELT", The use of Web 2 0 tools in ELT, İsmail Yman, Emrah Ekmekçi, Müfit Şenel, Ed., Nüans, Ankara, ss.152-169, 2016
Başal A., "E-Öğrenme’ de Yabancı Dil Dersine Yönelik İçerik Geliştirme ve Yazarlık Araçları", Turkiye de E ogrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV, T. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamato, Uğur Demiray, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.67-80, 2013
Gürol M., Başal A., "E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu", TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.87-98, 2011
Başal A., "Readers' Mate", , Pelikan Yayınevi, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi