Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kılıç N. , Eryilmaz A., "Pozitif Psikoterapi Yapıları ile Narsistik Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.56, no.1, pp.40-46, 2019
Kök H. , Eryilmaz A., "Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması ", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, no.1, pp.229-236, 2019
Eryilmaz A., Kula N., "An Investigation of Islamic Well-Being and Mental Health", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.11, no.1, pp.111-111, 2018
Eryilmaz A., Kara A., "Investigation of the Effectiveness of a Career Adaptability Program for Prospective Counsellors", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.111, no.1, pp.1-9, 2018
Eryilmaz A., "Comparison of Offender and Non-offender Young Men to Setting Goals for Life and Attributing Meaning to Life", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.57, no.1, pp.1350-13062, 2018
Eryilmaz A., Mutlu T., "Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees", KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, vol.17, pp.597-629, 2017
Eryilmaz A., "The effectiveness of a peer-helping programme that increases subjective well-being", BRİTİSH JOURNAL OF GUİDANCE & COUNSELLİNG, vol.45, pp.225-237, 2017
Eryilmaz A., Aypay A., "Motivational Factors for School-Based Teacher Learning: Turkish Pre-Service Teachers' Experiences and Expectations", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.16, pp.357-373, 2016
Eryilmaz A., "Investigation of the Relations between Religious Activities and Subjective Well-being of High School Students", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.433-444, 2015
Dogan T., Eryilmaz A., "The Role of Social Intelligence in Happiness", CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.16, pp.863-878, 2014
Eryilmaz A., "Perceived Personality Traits and Types of Teachers and Their Relationship to the Subjective Well-being and Academic Achievements of Adolescents", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.2049-2062, 2014
Eryilmaz A., Dogan T., "The Mediator Role of Need Satisfaction between Subjective Well-Being and Romantic Relationships Quality", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.13, pp.79-96, 2013
Eryilmaz A., "A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School", JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, vol.13, pp.275-289, 2012
Eryilmaz A., "Investigating the E ectiveness of Extending Goals Group Guidance Program for Adolescents with Respect to Positive Psychotherapy", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.134-148, 2012
Eryilmaz A., "A Model for Subjective Well-Being in Adolescence: Need Satisfaction and Reasons for Living", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.107, pp.561-574, 2012
Eryilmaz A., Atak H., "Investigation of Starting Romantic Intimacy in Emerging Adulthood in terms of Self-Esteem, Gender and Gender Roles", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.595-600, 2011
Eryilmaz A., Atak H., "A Model of Happiness for Older Adults Living with Their Families", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, pp.227-233, 2011
Eryilmaz A., "Satisfaction of Needs and Determining of Life Goals: A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.1757-1764, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eryilmaz A., Kara A., "Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Kariyer Uyumlulukları Arasında Amaçlar İçin Mücadele Etmenin Aracı Rolü. ", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, no.2, ss.1-21, 2019
Eryilmaz A., Askeroğlu K. , "KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ ", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , vol.6, no.1, pp.67-76, 2019
Bakkaloğlu A.B. , Eryilmaz A., Sapsağlam Ö., "The Scale of Happiness Strategies for Children’s used by Preschool Teachers ", Journal of Computer and Education Research, vol.7, no.1, pp.171-182, 2019
Eryilmaz A., Bırni G., Sipahi T., "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ ", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, no.1, ss.617-627, 2019
Eryilmaz A., Kara A., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUMLULUKLARININ, CİNSİYET VE ALGILANAN KONTROL AÇISINDAN İNCELENMESİ", Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, , cilt.20, ss.45-60, 2018
Eryilmaz A., Sapsağlam Ö., " Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) Their Mothers ", . Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.77-83, 2018
Eryilmaz A., Ergünay O., "DEVELOPMENT OF FLOW STATE SCALE IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT", European Journal of Education Studies., vol.4, pp.143-153, 2018
Eryilmaz A., Bek H., " Development of the Positive Teacher Scale from the Perspective of Teachers. ", Kastamonu Education Journal, cilt.26, ss.1289-1290, 2018
Kılıç N. , Eryilmaz A., Yılmaz Dinç S., "İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin İngilizce Konuşma Kaygısına Yönelik Psikoeğitim Grup Çalışmadı", Hacettepe üniversitesi eğitim Fakültesi dergisi, vol., 33, pp.1020-1037, 2018
Eryilmaz A., Kara A., "Comparison of Teachers and Pre-Service Teachers with Respect to Personality Traits and Career Adaptability", INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.10, pp.85-100, 2017
Eryilmaz A., "Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi.", Journal Of Mood Disorders, vol.7, pp.116-123, 2017
Eryilmaz A., "Pozitif Psikoterapiler", Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, cilt.9, ss.346-362, 2017
Eryilmaz A., Mutlu T. , "Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı Perspektifinden Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı", Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı, cilt.9, ss.227-249, 2017
Eryilmaz A., Kara A., "Motivational aspects of multi-dimensional perfectionism: relationship with goal striving", JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.6, pp.14-19, 2016
Eryilmaz A., Kara A., Altınsoy F. , "ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.1018-1026, 2016
Eryilmaz A., Mammadov M. , "Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students' Study Motivation", Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi,, cilt.6, ss.495-517, 2016
Eryilmaz A., "Sistem Yaklaşımı Açısından Kötümserlik", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.4, ss.391-400, 2015
Eryilmaz A., "Positive psychology in the class: The effectiveness of a teaching method based on subjective Well-being and engagement increasing activities", INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.8, pp.17-32, 2015
Eryilmaz A., "Ergenler Kişilik Özelliklerine Uygun Olarak Hangi Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanırlar?", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,, cilt.23, ss.797-808, 2015
Eryilmaz A., "Meaning of Life-Setting Life Goals: Comparison of Substance Abusers and Non-Abusers", P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.235-243, 2014
Eryilmaz A., "Strategies adopted by Turkish adults for increasing happiness in daily life", Mental Health, Religion and Culture, vol.17, pp.680-689, 2014
Eryilmaz A., "Relationship of peace attitudes with personality traits, gender and age groups", Dusunen Adam, vol.27, pp.138-146, 2014
Doğan T., Eryilmaz A., "İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.33, ss.103-117, 2013
Eryilmaz A., Ercan L. , "Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir? kişilik özellikleri ve kimlik statüleri", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.63-80, 2013
Doğan T., Eryilmaz A., "Akademisyenlerde işle ilgili temel ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş", Ege Akademik Bakış Dergisi , cilt.13, ss.383-389, 2013
Eryilmaz A., "Mental control: How do adolescents protect their subjective well-being?", Dusunen Adam, vol.25, pp.27-34, 2012
Eryilmaz A., "How do adolescents increase their subjective well-being by means of establishing relationships with their parents?", Dusunen Adam, vol.25, pp.252-257, 2012
Eryilmaz A., "How do adolescents increase their subjective well-being by means of establishing relationships with their parents?", Dusunen Adam, vol.25, pp.252-257, 2012
Eryilmaz A., Ercan L. , "Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve algılanan kontrol", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.359-380, 2011
Eryilmaz A., Dereli E. , "Psychometric properties of time orientation during classroom disengagement scale", İlköğretim-Online, cilt.10, ss.1178-1190, 2011
Eryilmaz A., "Investigating adolescents' subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals", Dusunen Adam, vol.24, pp.44-51, 2011
Eryilmaz A., "The relationship between adolescents' subjective well-being and positive expectations towards future", Dusunen Adam, vol.24, pp.209-215, 2011
Aypay A., Eryilmaz A., "Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.26-44, 2011
Eryilmaz A., Ercan L. , "Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi ", P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.139-151, 2011
Eryilmaz A., Aypay A., "Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.149-158, 2011
Eryilmaz A., Atak H. , "Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi", Ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile iliskisinin incelenmesi, cilt.10, ss.170-181, 2011
Eryilmaz A., "Aile ve Toplum", Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki, cilt.7, ss.93-101, 2011
Eryilmaz A., "Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi", P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.81-88, 2010
Eryilmaz A., Öğülmüş S., "Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.189-203, 2010
Eryilmaz A., Ercan L. , "Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Yakınlığa karşı yalıtılmışlık mı?", P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.119-127, 2010
Eryilmaz A., "Yeniden gözden geçirme: Pozitif psikoterapi ve gelişimsel rehberlik bağlamında ergenler için amaçları genişletme programı", Aile ve Toplum, cilt.5, ss.53-66, 2010
Eryilmaz A., Ercan L. , "Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin incelenmesi", İköğretim Online, cilt.9, ss.952-959, 2010
Eryilmaz A., "Aile yapısı ergeni mutlu eder mi?", Aile ve Toplum, cilt.6, ss.21-30, 2010
Eryilmaz A., Ercan L. , "Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.381-397, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eryilmaz A., "Özsaygı Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. ", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, ss.198-198
Eryilmaz A., Kara A., "Üniversite Öğrencileri İçin Hazırlanan Olumsuz Mükemmeliyetçilik ile Başa Çıkma Programının Etkililiğinin İncelenmesi. ", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, ss.201-201
Eryilmaz A., "Derse Katılmaya Motive Olma Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. ", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, ss.87-87
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eryilmaz A., Keven-Akliman Ç. , "Bedene Yolculuk ", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2017
Eryilmaz A., "Sosyal-Bilişsel Öğrenme ", Eğitim Psikolojisi , Cengiz Şahin, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , ss.278-289, 2016
Eryilmaz A., "Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Kitabı ", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2015
Eryilmaz A., "Kişisel (Sosyal) Psikolojik Danışman ve Rehberlik ", Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara , ss.179-207, 2015
Eryilmaz A., Mutlu T. , "Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma ", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2014
Eryilmaz A., "Herkes İçin Mutluluğun Başucu Kitabı ", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2014
Eryilmaz A., "Yetişkinlik Ölçütleri ve Kuramları.", Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi, Hasan Bacanlı & Şerife Terzi, Ed., Açılım Yayınları, İstanbul, ss.49-84, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi